thánh hiến
Suy Niệm Và Học Hỏi

Đời Sống Thánh Hiến

NHƯ THẾ NÀO GỌI LÀ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN? Dẫn nhập Từ sau cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) và thứ hai (1939-1945), phải thừa nhận rằng nhiều lãnh vực của đời sống […]