giáo xứ Kim Phát
Tin Tức Giáo Xứ

LỜI CẢM ƠN

Trong tư cách Linh mục Chính xứ, tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị ân nhân xa gần đã hưởng ứng lời kêu gọi lần thứ II của tôi qua việc giúp đỡ những […]