Cáo phó: Bà Têrêxa Đinh Thị Thảo

KÍNH BÁO

Trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh

Tang quyến chúng con trân trọng kính báo :

Têrêxa Đinh Thị Thảo

Sinh năm 1928

Tại: Giáo xứ Hoài Lai, Giáo phận Phát Diệm

Chúa đã gọi về lúc 12 giờ 15 ngày 25.02.2022

Tại tư gia : Giáo họ Micae

Giáo xứ Kim Phát – Giáo phận Ban Mê Thuột.

Hưởng thọ 95 tuổi.

Chương trình tang lễ:

Thứ Bảy, ngày 26.02.2022:   – 05g30 : Nghi thức tẫn liệm.

Chúa Nhật, ngày 27.02.2022:

– 9g00: Di quan đến thánh đường Giáo xứ.

– 9g30: Thánh lễ an táng tại Thánh đường

Giáo xứ Kim Phát

Sau thánh lễ di lĩnh cữu tới nghĩa trang Giáo xứ Kim Phát.

Kính báo và cảm tạ

                                                                                                           Tang quyến

PHÂN ƯU

Cha chính xứ,quý cha phụ tá, quý sơ, cộng đoàn giáo xứ, giáo họ xin chia buồn cùng tang quyến. nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ ơn phúc và dẫn đưa linh hồn Têrêxa về nước Chúa hằng sống, vui hưởng ánh sáng vinh quang muôn đời.

Giáo xứ Kim Phát