Phụng Vụ

Thông Báo

GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT BAN PHỤNG TỰ   THÔNG BÁO V/v Xướng danh Đức Giám Quản trong Thánh lễ.   Trọng kính:     – Cha Tổng Đại Diện                                   – Quý Cha Quản Hạt. […]

Phụng Vụ

Thông Báo

THÔNG BÁO   Vì những lý do phụng vụ nên bắt đầu từ Chúa Nhật VII – TN (20.02.2022) Thánh lễ dành cho Giới Trẻ vào lúc 17g30 ngày Chúa Nhật sẽ được chuyển lại […]