Giáo xứ Kim Phát trong niềm hân hoan đón cha Tôma Aquinô Hoàng Trọng Hiếu

Vào lúc 10h30 ngày 21 tháng 5 năm 2022, tại nhà xứ của Giáo họ Kim Thành, cha quản xứ JB Phạm Thế Truyền cùng với quý chức và đại diện các ban ngành đoàn thể của Giáo họ đã long trọng đón tiếp cha tân phó xứ Giáo xứ Kim Phát, cha Tôma Aquinô Hoàng Trọng Hiếu, Ngài sẽ đặc trách Giáo họ Kim Thành.

Cùng đi với phái đoàn cha Tôma còn có các cha dòng Đaminh, và một số giáo dân cùng ban thường vụ trong Giáo xứ Nam Hòa, nơi mà cha phục vụ trước đây. Trong thời gian về trước và gần đây, các cha dòng Đaminh luôn đồng hành cùng cha chánh xứ trong các hoạt động mục vụ của giáo xứ như cha Phêrô Nguyễn Văn Phương (nguyên phó xứ Kim Phát), cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Thanh Phong… và ngày hôm nay các ngài cũng hiện diện nơi đây như một lời động viên cha Tôma trong ngày nhận trọng trách mới.

Theo hoàn cảnh và nhu cầu mục vụ tại các Giáo họ biệt lập trong Giáo xứ Kim Phát, sau khi cha phó Giuse Nguyễn Văn Thiện được Đức cha Vinh Sơn Giám quản Giáo phận thuyên chuyển làm quản nhiệm Giáo họ Hra Êa Hning, thì đến nay Đức cha Giám quản Giáo phận tiếp tục gửi bài sai, sai cha Tôma Aquinô Hoàng Trọng Hiếu về làm phó xứ Kim Phát, phụ trách Giáo họ Kim Thành. Sự hiện diện của cha Tôma như một hồng ân mà Thiên Chúa gửi đến.

Ước mong niềm vui hôm nay kéo dài mãi trong cộng đoàn Giáo xứ, Giáo họ bằng tấm lòng yêu mến, vâng lời và cộng tác của anh chị em với cha phó mới, để xây dựng đại gia đình Giáo xứ, Giáo họ trở thành một cộng đoàn sống và làm chứng cho niềm vui của Tin mừng.

Hạt Lúa Mì