LỜI CẢM ƠN

Trong tư cách Linh mục Chính xứ, tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị ân nhân xa gần đã hưởng ứng lời kêu gọi lần thứ II của tôi qua việc giúp đỡ những gia đình nghèo khổ, đặc biệt là anh chị em dân tộc Êđê trong đại dịch covid, đợt cứu trợ lần thứ hai với số lượng như sau:

  1. Anh em đồng bào 2 buôn làng: Hra Êa Hning – Hra Êa Tlă
  • 3000 kg gạo.
  • 750 chai nước mắm.
  1. Hộ nghèo 2 thôn: Kim Phát – Kim Thành.
  • 1000 kg gạo.
  • 100 chai nước mắm.
  • 100 chai xì dầu.
  • 50 thùng mì tôm.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho Quý ân nhân.

                                   Lm. Gioan BT Phạm Thế Truyền