Những Tấm Lòng Nhân Ái

Thế là hôm nay, giáo xứ chúng tôi đã bước sang ngày thứ 10 trong thời hạn 15 ngày toàn huyện Cư Kuin thực hiện tinh thần chỉ thị số 16 của Thủ tướng chính phủ.

Đã 3 tháng kể từ ngày dịch bệnh bùng phát lần thứ 4 trong 2 năm qua, dịch bệnh covid đã gây ra những ảnh hưởng nặng nề, những khó khăn chồng chất trong cuộc sống của mỗi gia đình, đặc biệt đối với anh chị em đồng bào sắc tộc trong giáo xứ chúng tôi.

Đã từ lâu rôi, chỉ còn một số ít anh chị em đồng bào sống nhờ vào nương rẫy, còn phần đông thanh niên trong buôn làng đã tìm đến các thành phố lớn để làm công nhân tại các nhà máy hay đi làm thuê, làm mướn cho các hộ gia đình người Kinh…Nay vì dịch bệnh kéo dài, diễn biến phức tập, lây nhiễm trên diện rộng, nên các nhà máy phải đóng cửa, từ đó dẫn đến tình trạng thất nghiệp, đói kém xảy ra…

Nhà thờ giáo xứ chúng tôi đã tạm thời dừng các nghi thức phụng vụ từ khi có thư hướng dẫn mục vụ của Đức Cha Giáo Phận, vì thế Cha quản xứ không thể thông báo rộng rãi đến cho cộng đoàn, ngài kêu gọi một số vị ân nhân ủng hộ được 6 tấn gạo, phần ngài đóng góp 1 tấn gạo. Số gạo trên được phân bổ như sau:

  • 1200 kg dành cho đồng bào buôn Cư Knao.
  • 5000 kg dành cho đồng bào 2 buôn: Hra Êa Hning, Hra Êa Tlă.
  • 800 kg dành cho các hộ người Kinh có hoàn cảnh thật sự khó khăn.

Hạnh phúc là cho, và sống vì người khác”.

Mong rằng mỗi thành viên trong cộng đoàn chúng ta theo gương Cha quản xứ, yêu thương và xẻ chia những gì mình có để phần nào xoa dịu những đau thương khốn khổ của những anh chị em đang sống quanh ta.

                                                                                                           Xuân Huy