Thánh Lễ Tiệc Ly Tại Giáo Họ Kim Thành

Hôm nay, ngày đầu trong tam nhật thánh, Thánh lễ tiệc ly được diễn ra tại nhà thờ giáo họ lúc 17g00, thánh lễ được cử hành rất trang trọng với cha Vinh Sơn chủ sự, cùng hiệp dâng có đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo họ.

“Nếu Thầy mà còn phải rửa chân cho các con thì các con cũng phải rửa chân cho nhau.” (Ga 13, 14)

Lễ Tiệc Ly mà chúng ta long trọng cử hành hôm nay cũng được gọi là Lễ Tình Yêu. Vì trong lễ này chúng ta tưởng niệm việc Chúa Giêsu thiết lập Bí Tích Thánh Thể, Chức Linh Mục và công bố Giới Luật Yêu Thương.

Trong đó, Chúa Giêsu đã thực hiện một nghĩa cử hết sức yêu thương: Ngài đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, qua việc rửa chân cho các môn đệ Chúa đã mở ra con đường tình yêu cho tất cả chúng ta. Hơn nữa, qua việc lập Bí Tích Thánh Thể Chúa Giêsu trao ban chính Mình Máu Thánh Ngài cho nhân loại, để làm lương thực nuôi sống chúng ta trên đường dương thế.

Xin cho mỗi chúng ta biết lấy tình yêu đáp lại tình yêu, qua đời sống bác ái, yêu thương tha nhân.

Ngay sau thánh lễ, Cha chủ tế đã kiệu Mình Thánh Chúa xuống bàn thờ phụ tại phòng thánh thể và cộng đoàn được thay phiên kính thờ Chúa Thánh thể.

Mạnh Hùng