Thông Báo

GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT

BAN PHỤNG TỰ

 

THÔNG BÁO

V/v Xướng danh Đức Giám Quản trong Thánh lễ.

 

Trọng kính:     – Cha Tổng Đại Diện

                                  – Quý Cha Quản Hạt.

                                  – Quý Cha trong Giáo phận cùng toàn thể cộng đoàn.

  • Chiếu theo Thư Mục vụ của Đức Cha Vinh Sơn đề ngày 25/03/2022
  • Chiếu theo giáo luật điều 416, 418.

Ngày Thứ Năm 31/03/2022 vừa qua Đức Cha Vinh Sơn đã nhậm chức Giám mục Chính Tòa Gp. Hải Phòng. Từ nay ngài không còn là Giám mục Chính Tòa Gp. Ban Mê Thuột nữa mà chỉ còn là Giám mục Giám quản Tông Tòa Gp. Ban Mê Thuột, vì thế:

  1. Trong thánh lễ, phần Kinh Tạ Ơn xin đọc như sau:

“…………..cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Đức Cha Vinh Sơn, Giám quản Giáo phận chúng con”.

  1. Trong lúc cử hành phụng vụ của cộng đoàn xin đọc thêm: 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh với ý chỉ xin Chúa sớm ban cho Giáo phận có Tân Giám Mục Chính Tòa.

Xin chân thành cảm ơn.

                                     .

                                                                 Ban Mê Thuột, ngày 01/04/2022

                                                    TM/ Ban Phụng Tự

                                                                          Lm. Trưởng Ban

                                                                    Gioan BT Phạm Thế Truyền