Thư Kêu Gọi

Kính gửi cộng đoàn Dân Chúa

Kể từ ngày Đức Cha Vinh Sơn dâng Thánh lễ Đặt viên đá xây dựng Nhà thờ Giáo họ Hra Êa Hning (30/06/2020) đến ngày hôm nay đã gần hai năm.

Với hoàn cảnh kinh tế còn rất nhiều khó khăn của anh chị em cộng đoàn đồng bào sắc tộc trong giáo họ nên toàn bộ kinh phí xây dựng đều cậy nhờ vào những tấm lòng hảo tâm của Quý vị ân nhân xa gần, bên cạnh đó là những hy sinh đóng góp về thời gian, công sức của Cha Chính xứ, của Ban Thường vụ HĐGH và Cộng đoàn Dân Chúa giáo xứ, giáo họ.

Nhà thờ giáo họ Hra Êa Hning đang dần dần bước vào công đoạn hoàn thiện, thế nhưng hiện nay kinh phí xây dựng đã hoàn toàn cạn kiệt vì một số giáo xứ tại các giáo phận Sài Gòn, Xuân Lộc, Đà lạt…đã cho Cha Chính xứ lịch hẹn đến xin tiền nhưng tất cả đều bãi bõ vì tình hình dịch bệnh.

Hiện nay còn lại 2 hạng mục tốn nhiều kinh phí nữa, đó là hệ thống chiếu sáng và giàn bàn ghế …chưa thực hiện được.

Tôi tha thiết kêu gọi cộng đoàn Dân Chúa trong và ngoài giáo xứ rộng lòng giúp đỡ vào công trình Nhà Chúa, hỗ trợ cho anh em đồng bào Êđê còn nhiều khó khăn vì đây là những hành động ý nghĩa, thiết thực đặc biệt trong Tuần Thánh này.

Xin cảm ơn Ông Bà, Anh Chị Em.

Chúa Nhật Lễ Lá 2022

                                                                                             Lm. Chính xứ

Phạm Thế Truyền