Hồng Ân Vĩnh Khấn Nữ Tu Maria Phêrô Phạm Thị Thu Uyên

Nữ tu Maria Phêrô PHẠM THỊ THU UYÊN
Con Ông Cố Giuse Phạm Văn Toàn
Và Bà Cố Maria Phạm Thị Hồng
Địa chỉ: Giáo họ Công Chính
Giáo xứ Kim Phát, Giáo phận Ban Mê Thuột.

Sẽ lãnh nhận Hồng Ân Vĩnh Khấn

Vào lúc 9g thứ hai ngày 15.08.2022

Tại Nguyện Đường 

Tỉnh Dòng Truyền Tin Việt Nam 

Thánh lễ tạ ơn được cử hành tại Thánh đường Giáo xứ Kim Phát

vào lúc 9h thứ bày ngày 20 tháng 08 năm 2022

Quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn Giáo xứ – Giáo họ xin hiệp thông cầu nguyện cho Soeur được ơn trung thành và luôn hạnh phúc trong đời thánh hiến. Xin chia vui với Ông Bà cố và họ hàng thân tộc. Kính chúc Soeur hồn an xác mạnh, tràn đầy ơn Chúa và Mẹ Maria, sẵn sàng dấn thân phục vụ giáo hội.

                                                                                  Giáo xứ Kim Phát