Tin Tức Giáo Hội

Chào Năm Mới 2023

CHÀO NĂM MỚI 2023 Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Hội Thánh Công giáo chọn ngày đầu năm dương lịch là Ngày Thế Giới Hòa Bình và trong dịp này, các vị Giáo hoàng công bố Sứ […]