Phụng Vụ

Thông Báo

GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT BAN PHỤNG TỰ   THÔNG BÁO V/v Xướng danh Đức Giám Quản trong Thánh lễ.   Trọng kính:     – Cha Tổng Đại Diện                                   – Quý Cha Quản Hạt. […]