Cáo Phó Cụ Bà Maria Vũ Thị Thịnh

KÍNH BÁO

Trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh

Tang quyến chúng con trân trọng kính báo :

Cụ Bà Mara  VŨ THỊ THỊNH

Sinh ngày 01.01.1932

Chúa đã gọi về lúc 17 giờ 30 ngày 01.11.2021

Tại tư gia : Giáo Khu Gioan Baotixita

Giáo họ Kim Thành – Giáo xứ Kim Phát – Giáo phận Ban Mê Thuột.

Hưởng thọ 90 tuổi.

Vào lúc 16 giờ ngày 02 tháng 11 năm 2021

Nghi thức an táng tại nghĩa trang Giáo họ Kim Thành .

Kính báo và cảm tạ

                                                                                                           Tang quyến

PHÂN ƯU

Cha chính xứ,quý cha phụ tá, quý sơ, cộng đoàn giáo xứ, giáo họ xin chia buồn cùng tang quyến. nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ ơn phúc và dẫn đưa linh hồn Maria về nước Chúa hằng sống, vui hưởng ánh sáng vinh quang muôn đời.

Giáo xứ Kim Phát