Hồng Ân Vĩnh Khấn của nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Giang

Nữ tu Têrêsa NGUYỄN THỊ GIANG
Con Ông Cố Giuse Vũ Quốc Khanh
Và Bà Cố Maria Đỗ Thị Yêu
Địa chỉ: Giáo họ Kim Thành
Giáo xứ Kim Phát, Giáo phận Ban Mê Thuột.

Đã lãnh nhận Hồng Ân Vĩnh Khấn

Vào lúc 7g30 thứ ba ngày 31.5.2022

Tại Nguyện đường 

Hiệp Hội Thừa Sai Bác Ái Giáo Phận Vinh

 Do Đức Cha Anphongso Nguyễn Hữu Long – Giám Mục Gíao Phận Vinh

Chủ tế

Thánh lễ tạ ơn được cử hành tại Thánh đường Giáo họ Kim Thành

vào lúc 5h00 thứ năm ngày 23 tháng 6 năm 2022

Quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn Giáo xứ – Giáo họ xin hiệp thông cầu nguyện cho Soeur được ơn trung thành và luôn hạnh phúc trong đời thánh hiến. Xin chia vui với Ông Bà cố và họ hàng thân tộc. Kính chúc Soeur hồn an xác mạnh, tràn đầy ơn Chúa và Mẹ Maria, sẵn sàng dấn thân phục vụ giáo hội.

                                                                                  Giáo xứ Kim Phát