ƠN ĐẠI XÁ PORTIUNCULA – Ngày 1 & 2 tháng 8

THÔNG BÁO

Theo lịch phụng vụ Giáo hội, từ trưa 01.08 cho đến nửa đêm ngày 02.08 hàng năm, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng ơn đại xá “Portiuncula”, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng). Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi. (Ench, Indulg, ấn bản 1999, concessio 33).

Năm nay vì tình hình dịch bệnh chúng ta không thể đến nhà thờ được, xin cộng đoàn giáo xứ Kim Phát – Giáo họ Kim Thành – Giáo họ Hra Êa Hning hướng lòng về nhà thờ giáo xứ, thực hiện những công việc đạo đức theo quy định, cầu bình an cho bản thân, cho gia đình và cho toàn thế giới.

                                           Linh mục quản xứ.

                                       Gioan Baotixita Phạm Thế Truyền