Thông Báo

THÔNG BÁO

 

Vì những lý do phụng vụ nên bắt đầu từ Chúa Nhật VII – TN (20.02.2022) Thánh lễ dành cho Giới Trẻ vào lúc 17g30 ngày Chúa Nhật sẽ được chuyển lại vào lúc 17g30 ngày Thứ Bẩy (Thánh lễ mừng trước Chúa Nhật)

Xin các bạn Giới trẻ đi tham dự đông đủ và phụ trách mục vụ trong thánh lễ

 

                                   Lm. Chính xứ

  1. Phạm Thế Truyền