Phụng Vụ

Thông Báo

THÔNG BÁO   Vì những lý do phụng vụ nên bắt đầu từ Chúa Nhật VII – TN (20.02.2022) Thánh lễ dành cho Giới Trẻ vào lúc 17g30 ngày Chúa Nhật sẽ được chuyển lại […]