Lời Tri Ân

Vũ Thái Hưng

LỜI TRI ÂN

Con chào cha quản xứ, cha phó xứ, quý Souer, quý hội đồng và toàn thể cộng đoàn giáo xứ Kim Phát!

Con là Giuse Vũ Thái Hưng, SVD, là một người con trong giáo xứ. Cảm tạ Hồng ân bao la của Thiên Chúa đã gọi con dấn bước theo Ngài trong dòng truyền giáo Ngôi Lời và ban cho con chức vụ phó tế để con phục vụ Ngài và Giáo Hội. Trong những ngày qua, con đã nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ cha và cộng đoàn giáo xứ đến con và gia đình.

Con xin chân thành tri ân đến quý cha và cộng đoàn giáo xứ luôn yêu thương và cầu nguyện cho con. Xin Thánh Tâm Chúa luôn gìn giữ và ban nhiều ơn lành hồn xác xuống cho quý vị.

Con được biết tình hình dịch bệnh tại Việt Nam cũng đang rất nghiêm trọng. Xin Chúa, qua lời cầu bầu của thánh Giuse và Mẹ Maria che chở và ban bình an xuống cho toàn thể giáo xứ. Và dẫn dắt Việt Nam chúng ta qua mùa đại dịch này.

Giuse Vũ Thái Hưng, SVD